DENKVENSTER

DE NIEUWE PSYCHOLOGIE

Uitgangspunten


De Nieuwe Psychologie

In de Nieuwe Psychologie staat het begrip 'ziel' centraal. De ziel is de essentie, de kern, het ‘zelf’; de bewegende kracht en het geestelijke centrum achter alle geopenbaarde vormen; het is het bezielende wezen en de integrerende factor binnen de fysieke vorm.


Uitgangspunten:

Alles is energie

Er zijn zeven fundamentele energieën

De wet van oorzaak en gevolg

De wet van wedergeboorte

De uitgangspunten hoeven niet als vaststaande feiten aangenomen te worden, maar kunnen dienen als werkhypothesen. Een agnostische houding kan hierbij behulpzaam zijn. Alleen eigen onderzoek en daaruit voortvloeiend de intuïtieve ontwikkeling kan de juistheid ervan bevestigen. 


Leringen van deze psychologie zijn beschreven in de boeken van Alice A. Bailey.