DENKVENSTER

Welkom op de website van DENKVENSTER

Begeleiding en coaching op basis van de Nieuwe Psychologie  

DENKVENSTER is een praktijk voor begeleiding en coaching van mensen die gerichte ondersteuning en begeleiding willen krijgen bij het ontwikkelen van inzicht in zich zelf aan de hand van de Nieuwe esoterische Psychologie.  

De uitgangspunten van de Nieuwe Psychologie dienen als basis van begeleiding en zelfonderzoek. Deze psychologie gaat uit van het bestaan van de ziel. De ziel is het bezielende wezen of de integrerende factor binnen de fysieke vorm. 

Het eigen leven vormt het materiaal voor onderzoek. Het onderzoekswerk leidt tot meer persoonlijk inzicht en tot een ruimere en bewustere waarneming van het emotionele of astrale gebied (voelen) en het mentale gebied (denken). Het doel van al dit onderzoekswerk is om tot de intuïtieve herkenning van de ziel te komen.


TanAcademy

DENKVENSTER als praktijk vloeit voort uit een samenwerkingsverband van mensen die zich hebben toegelegd op het bestuderen en werken met de esoterische of Nieuwe Psychologie.  Deze werkgroep heeft de website van de TanAcademy opgezet waar ook veel informatie kan worden aangetroffen over de Nieuwe Psychologie.