DENKVENSTER

VENSTERS 

Stof tot nadenken

DENKVENSTERS

  

VENSTERS bieden stof tot nadenken in de vorm van artikelen, verhandelingen en lezingen. Ze zijn bedoeld als verdieping en verruiming van denken; om anders te leren kijken naar onszelf en de maatschappij. In de rechterkolom kunt u de desbetreffende bijdrage openen door op de PDF-knop te drukken.

VERANTWOORDING

Interpretatie van onderwerpen berust volledig op eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

In het begin van ieder boek van Alice A. Bailey staat in een verklaring van de Tibetaan: het onderwijs moet niet eerder aangenomen worden dan door 'een juiste toepassing en het oefenen van de intuïtie'. 'Pas wanneer er een weerklank in het verlichte denkvermogen wordt opgeroepen en het de intuïtie doet opvlammen, laat dan dit onderwijs aangenomen worden'. 'Maar niet op een andere wijze'.