DENKVENSTER

DE SAMENSTELLING VAN DE MENS

Voertuigen van waarneming en bewustwording

 

Binnen de Nieuwe Psychologie wordt een beschrijving van de samenstelling of constitutie van de mens gegeven. Een onderverdeling wordt hierbij gemaakt tussen de verschillende voertuigen of lichamen waarmee de werkelijkheid kan worden waargenomen. Zie schema's in de rechterkolom. 

Elk van de voertuigen heeft een overeenkomst met een parallel gebied. De gradaties van het laagste naar het hoogste gebied of van het meest concrete tot het meest subtiele gebied kunnen als volgt worden omschreven: 

VOERTUIG

GEBIED

Fysiek

Fysiek

Etherisch

Etherisch

Astrale of emotionele

Astraal

Lager mentaal (concreet denkvermogen)

Lager mentaal

Causaal of oorzakelijk (ziel)

Causaal

Hoger mentaal (abstract denkvermogen) 

Hoger mentaal

Buddhisch (intuïtief)

Buddhisch

Atmisch (geestelijk wil)  

Atmisch

Monadisch

Monadisch


PERSOONLIJKHEID

De persoonlijkheid bestaat uit de fysiek-etherische, astrale en lagere mentale voertuigen en vormt het vitale deel van de menselijke constitutie waardoor we contact en interactie hebben met onze omgeving en medemensen.

 

ZIEL

De ziel (het oorzakelijke, causale of egoïsche lichaam) bezet het midden tussen het concrete en hogere denkvermogen. Het is een middelaar tussen de lagere wereld van concrete manifestatie en de wereld van de geest. Zielenbewustzijn wordt alleen mogelijk als de persoonlijkheid het ware innerlijke zelf (de ziel) erkent en zich daardoor laat inspireren en begeleiden.

 

GEESTELIJKE TRIADE

De geestelijke of spirituele triade staat in dezelfde relatie tot de monade als de persoonlijkheid tot de ziel. Het is de geestelijke triade die wordt gevormd door atma, buddhi en manas of te wel de geestelijke wil, de intuïtie en het hogere of abstracte denkvermogen.

Door het licht van de ziel te gebruiken is een mens in staat een brug van licht (antahkarana) te creëren tussen de persoonlijkheid en de geestelijke triade. Er wordt zo een brug of verbinding van licht geschapen, om toegang te krijgen tot de geestelijke wil, intuïtief begrip en het hogere denkvermogen.

 

MONADE

Het laatste en hoogste aspect van de menselijke constitutie is de monade. Haar bewustzijnsstaat is anders dan het zielenbewustzijn. De ziel is magnetisch en groepsbewust. Het kenmerk van de monade is dat ze dynamisch is. In haar volledig actieve staat, is ze zich bewust van haar eigen wezen en kracht, zonder de noodzaak om zichzelf te definiëren in termen van relatie. Haar aard is pure Geest, en het enige dat men kan aannemen is dat het de onvervalste Wil van God met dynamische intensiteit uitstraalt.