DENKVENSTER

OVER MIJ

Studie en werkzaamheden


Mijn naam is Marc Thiessens (1967) en rondde na mijn middelbare schooltijd het HEAO af en studeerde daarna Arbeid en Sociale Zekerheidswetenschap aan de  faculteit Sociologie van de Universiteit van Tilburg. 

Ik heb gewerkt in diverse functies binnen het bedrijfsleven en ben vanaf 2004 werkzaam als zelfstandig loopbaanadviseur en coach. 

Ook heb ik gestudeerd aan de Arcane School te Genève, alwaar de principes van de Oude Wijsheid op basis van esoterische meditatie, studie en dienst worden onderricht.

Daarnaast heb ik vanaf 2003 ervaring opgedaan in de werkgroep TAN met als doel de Zeven Stralen en begoochelingen te onderzoeken en toe te passen op mijn eigen leven. De opgedane kennis en ervaring binnen dit groepswerk heeft geleid tot de huidige praktijk DENKVENSTER. 


Reis in bewustzijn

Door actief stil te staan bij en ruimte te geven aan jouw innerlijk proces kom je in contact met je 'echte' zelf. Je leert anders te kijken naar je gevoelens en gedachten, die je eerst nog voor waar aannam. Je kunt door 'nieuwe' ogen betekenis aan je leven gaan geven.

Voel je de behoefte om hiermee aan de slag te gaan en te gaan onderzoeken wie je werkelijk bent, dan kan een begeleidingstraject van een aantal gesprekken waardevol voor jou zijn. 

Samen stemmen we van te voren het traject, de verwachtingen en de vragen af. Tijdens de gesprekken staan oprechtheid, respect en vertrouwen centraal. Bewustwording en inzicht in je zelf is het uiteindelijke doel van de begeleiding!