DENKVENSTER

BEGOOCHELINGEN

Het herkennen en erkennen van begoochelingen

 

DE ZEVEN STRALEN

De Nieuwe esoterische Psychologie gaat uit van de hypothese: ‘alles is energie’. Deze ene, allesomvattende energie manifesteert zich als een zevenvoud: de 7 stralen. Het zijn 7 fundamentele energieën, die al het bestaande organiseren en in stand houden. Deze energieën weerspiegelen zich ook in de  kleuren. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen esoterische en exoterische kleuren.


Straal

Esoterisch

Exoterisch

I

Wil of Macht

Oranjerood

Oranje

II

Liefde-Wijsheid

Lichtblauw

Indigo

III

Actieve Intelligentie

Groen

Zwart

IV

Harmonie door Conflict

Geel

Roomkleurig

V

Concrete Kennis

Indigo

Geel

VI

Toewijding en Abstract Idealisme

Rose

Rood

VII

Ceremoniële orde of Magie

Violet

Wit


BEGOOCHELINGEN

Begoochelingen kunnen worden omschreven als misleidingen of vervormingen van de energie van een straal. Deze vervormde of negatieve eigenschappen versluieren de herkenning van onze ziel. 

Elk mens heeft te maken met begoochelingen, omdat zij deel uitmaken van het fysieke aardse bestaan en bij het evolutieproces van bewustzijn horen.

In het boek Begoocheling een wereldprobleem van Alice Bailey uit 1950 wordt de aard van begoocheling uitgebreid beschreven. Een deel van een tabel uit dit boek geeft een weergave van de aspecten van begoocheling:

Naam

Gebied

Tegenstelling

Illusie

Mentaal

Intuïtie

Geestelijke waarneming

Begoocheling

Astraal

Verlichting
Helderheid
Visie

Maya

Etherisch

Inspiratie


ZELFONDERZOEK

Door begoochelingen te gaan onderzoeken en deze in relatie te brengen met de 7 stralen (of energieën) leert men geleidelijk aan de eigen drijfveren of beweegredenen te herkennen. Deze beweegredenen bepalen of beheersen een mens meestal onbewust en ze zijn van invloed op het dagelijkse handelen. Om er zicht en vat op te krijgen moeten we het denkvermogen of het gezonde verstand actief gaan gebruiken. Hierdoor worden emoties of de emotionele, vaak onbewuste laag, geleidelijk aan zichtbaar, waardoor er actief kan worden gewerkt aan het (h)erkennen en omzetten van desbetreffende begoocheling naar een bewuste handeling.

 

DOEL

Ons doel is het om mensen op een praktische manier te begeleiden en te coachen bij hun zelfonderzoek en bij het bewust maken van begoochelingen of misleidingen. Wij geven richting en ondersteuning op weg naar een intuïtieve herkenning van de eigen ziel.


WERKWIJZE

Onze werkwijze kan worden omschreven als stil staan bij en ruimte geven aan het innerlijke bewustwordingsproces. Men gaat 'actief' aan de slag met het eigen denken en voelen. Opdrachten en oefeningen kunnen daartoe worden aangereikt. In overleg met de coach kunnen bepaalde vormen van meditatie worden aangereikt als onderdeel van de begeleiding.

 

CONTACT

Neem voor begeleiding of meer informatie contact met ons op door een mail te sturen aan info@denkvenster.nl of door het contactformulier in te vullen.